سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم زارع – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه شریف
نگار وکیلی فرد –
ستاره عزیزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

رشد روزافزون جمعیت جهان و گسترش شهرها بیش از پیش مساله مدیریت جامع و یکپارچه منابع آب و بهره برداری از آن به عنوان یک منبع پایدار را درسطح بین المللی مطرح ساخته است آلاینده ها موجب کاهش منابع آب قابل استفاده می شود و از ارزش آنها می کاهند یکی از منابع عمده آلودگی آب نیترات ها هستند نیترات NO3-) یکی از آنیون های معدنی است که درنتیجه اکسیداسیون نیتروژن حاصل می شود این ماده آلاینده از طریق کوهای شیمیایی پسابهای صنعتی فاضلابهای انسانی و دامی باران های اسیدی و وجود نیتروژن مازاد در محدوده ریشه گیاه می تواند وارد اکوسیستم آبی گردد ترکیبات نیتروژن در آبهای سطحی و زیرزمینی باعث بروز مشکلات زیادی می شود. روشهای فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی جهت حذف این آلاینده وجود دارد که نیازمند صرف هزینه های هنگفتی است درتحقیق حاضر به معرفی این راهکارها پرداخته و اثرهریک بررسی می شود درپایان پیشنهاداتی جهت بهبود برنامه های مدیریتی منابع آب ارایه میگردد.