سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
زهرا چنگیز دلیوند – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر جهت رفع مشکلات باغداران استان گیلان صورت گرفت. این مطالعه به روش پیمایش توصیفی در اسفندماه ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه آماری این تحقیق ۲۱ نفر از کارشناسان درگیر در طرح آمارگیری باغداری بودند. ۱۷ نفر از کارشناسان به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامهای حاوی سوال باز بود. از تحلیل چند پاسخی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردید. نتایج نشان داد که برگزاری کلاسهای آموزشی- ترویجی و افزایش کارشناسان در روستاها در صدر راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان پاسخگو بودند. همچنین، ارائه تسهیلات کافی برای باغداران، فراهم نمودن نهاده های کشاورزی به صورت متعادل و به موقع برای باغداران، خرید تضمینی محصولات باغی با قیمتهای واقعی و تنظیم ثبات بازار و به کارگیری مسئولین متخصص جهت سیاست گذاریهای درست در امر باغداری از مهمترین راهکارهای مطرح شده توسط کارشناسان بودند.