سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

زهرا آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این پژوهش به بررسی راهکارهایی جهت گسترش فضای کسب کار ایجاد فرصت های شغلی برای معلولان، پرداخته شده است. موضوع کارآفرینی برای معمولان به جهت بهبود وضعیت اشتغال آنها در سطح جامعه مطرح می شود. معلولان دارای حقوق برابر با سایر افراد جامعه هستند. پذیرش حقوق برابر با سایر افراد جامعه برای معلولان، مستلزم ایجاد فرصت های شغلی برابری برای آنها در جامعه است. روش تحقیق حاضر، روش توصیفی و مطالعه کتابخانه ای است. طبق تحقیقات و نتایجی که از این تحقیق حاصل می شود، از مهمترین موانع تحقق کارآفرینی برای معلولان، فقدان سیست های حمایتی لازم و نیز عدم اعتماد به نفس خود فرد معلول است. از جمله اقداماتی که در جهت گسترش فرصت های شغلی برای معلولان می توان ذکر کرد، عبارت است از: خدمات توان بخش دولت در وزارت آموزش و پرورش، پاسخگویی، پشتیبانی، آموزش و یا نظارت سازمانهای دولتی و بهبود خدماتی حمایتی که باید بر مبنای ظرفیت های فرد معلول در نظر گرفته شود. توجه به کسب و کار معلولان باید شامل دو بخش عمده باشد: نظارت بر تمام جنبه های فرصت های کارآفرینی و اشتغال و ارائه ی آموزش و کمک های فنی دولت. واحد توسعه ی کارآفرینی باید بر برنامه گواهینامه سازمانی کسب و کار معلولان واجد شرایط نظارت داشته باشد. این برنامه کارآفرینان معلول را برای ارائه ی فرصت های استخدامی با کیفیت بالا مورد تشویق قرار داده، به آنها کمک های فنی و آموزشی لازم و تسهیلات وامی ارائه می دهد.