سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نسرین آجدانی – کارشناس تربیت معلم قرآن مجید، دانشکده علوم قرآنی شاهرود، عضو انجمن
سیدمحمد طباطبایی – دکترای قرآن و علوم تربیتی- عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده:

راهکارهای مقابله ای با انحرافات اجتماعی یکی ازمهمترین مسائلی است که درجامعه کنونی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست ویکیازمهمترین شاخه های این انحرافات وآسیب های اجتماعی شامل انحرافات جنسی است که دراین مقاله به توضیح وتفصیل راهکارهایمقابله بااین انحرافات از دیدگاه قرآن کریم می پردازیم.بدون تردید انحراف نسل جوان از ارزشهای دینی وانسانی زمینه سازنفوذ وهجمه دشمنان می باشد و باتوجه به اینکه غریزه جنسی یکخواسته ونیازطبیعی وجزئی ازسرشت ونیازجسمی روانی انسان است که بایدآن را ازراه صحیح وباتکیه برآموزه های دینی برآورده کرد.پسبایدراهکارهایی رابرای بهداشت جنسی درخردسالی وبزرگسالی اندیشیدتاگامی اساسی ومهم درجهت سلامت جسمی، روحی و روانی آدمیباشد.