سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید لقمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ثمین شفیعی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
فاطمه مهماندوست – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش

چکیده:

مایکوتوکسینها یا سموم قارچی متابولیت های اولیه و یا ثانویه قارچها می باشند تاکنون بیش از ۳۰۰ گونه قارچ با توانایی تولید مایکوتوکسین و بیش از ۴۰۰ متابولیت به عنوان مایکوتوسیکن شناسایی شده اند که خوشبختانه تنها ۲۰ مایکوتوکسین تولید شده توسط ۵ گونه از قارچها شامل فوزاریوم، پنی سیلیوم کلاویسپس ، الترناریا و اسپرژیلوس بصورت مداوم و یا گهگاه در موادغذایی و یا خوراک دام یافت شده اند که قادرند برسلامت انسان ودام تاثیر گذار باشند.با توجه به قدرت بقا و پایداری مایکوتوکسین ها برروی مواد غذایی به مدت طولانی مصرف این مواد توسط انسان و یا حیوان بعد از پخت آنها با توجه به مقاومت اکثر مایکوتوکسینها به حرارت با عث بروز مسمومیت موسوم به مایکوتوکسیکوز اولیه می گردد. با توجه به گذر مایکوتوکسینها از چرخه متابولیکی پیکر انسان و حیوان و با توجه به خاصیت تجمعی این مواد در شیر، گوشت تخم مرغ و فراورده های لبنی و یا شیر مادر این مواد می توانند باعث بروز مسمومیت موسوم به مایکوتوکسیکوز ثانویه شوند.