سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه کرمی – دانشگاه زابل
احمد قرایی –

چکیده:

گردشگری امروزه یکی از بزرگترین منابع اقتصادی و درآمدزای برخی کشورهای توسعه یافته میباشد این فعالیت یکی از اهرمهای توسعه پایدار است منطقه ساحلی چابهار به لحاظ دارا بودن منابع غنی فرهنگی و طبیعی یکی از مقاصد مهم گردشگری می باشد این پژوهش با استفاده از روش توصیفی بازدید میدانی و تجزیه و تحلیلی سیستمی و درمقیاس منطقه انجام شد و نتایج آن منجر به ارایه راهکارهای عملی گردشگری پایدار درپنج سرفصل اصلی تهیه و تدوین برنامه بهره برداری پایدار اززمین ارتقا دانش و درک گردشگری پایدار ترویج مشارکت فعال جوامع محلی درفعالیت های گردشگری سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت و تواناییمنطقه و ساکنین آن و استقرار سیستم حمل و نقل یکپارچه شده است این راه کارها درنهایت می تواند به عنوان یکی از شاخه های توسعه پایدار مورد استفاده قرارگیرند.