سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا نیک منش – دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

چکیده:

درحال حاضر بیش از ۶ میلیاردنفر درکره زمین زندگی می کنند که مطابق پیش بینی های سازمان های جهانی این جمعیت در ۴۰ سال آینده به دوبرابر میزان فعلی افزایش خواهد یافت حال این سوال مطرح می شود که چگونه باید سلامتی بهداشت و غذای این رشد فزاینده جمعیت را تامین کرد؟ نانوبیوتکنولوژی کشاورزی بخشی از این پاسخ است نانوبیوتکنولوژی کشاورزی شاخه ای است نانوتکنولوژی است که درزمینه های بیولوژی ژنتیک مولکولی و سلولی و بیوتکنولوژی مرتبط با علوم کشاورزی کاربرد یافته است با توجه به گستردگی صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی عمده موانع و مشکلات پیش روی ان که دراین مقاله به بررسی آنها پرداخته می شود عبارتند از نداشتن متولی مشخص در بخش صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی نبود طرح جامعی از آینده صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی درکشور نبود تعدادمناسب کادر متخصص و مدیران علمی و فنی در صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی بالا بودن هزینه ها دربخش صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی فقدان تحقیقات وسطح تحلیل گری بازار صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی عدم وجود سرمایه گذاری درصنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی عدم وجود قوانین مدون در زمینه صنعت نانوبیوتکنولوژی کشاورزی