سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اله داد – شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

چکیده:

تلفات انرژی در شبکه های قدرت هر ساله مقادیر قابل توجهی از انرژی الکتریکی را هدر داده و از این طریق باعث تحمیل مبالغ سنگینی به شرکت های توزیع نیروی برق می شوند. در این مقاله با ارائه روشی ساده و کاربردی از اتلاف بیهوده انرژی توسط روشنایی معابر جلوگیری می شود. این روش مبتنی بر استفاده از منابع نوری بوجود آمده توسط اصناف یا مناطق تجاری می باشد. همچنین بمنظور عملیاتی بودن این طرح چندین مسیر مختلف در شهرستان کرمان بعنوان مورد مطالعاتی در این مقاله در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر، اقتصادی و موثر بودن این راهکار می باشد