سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد شهریاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علی کریم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

چکیده:

چالش اصلی در معماری جهان امروز قطع ارتباط میان معماری بومی و معماری مدرن است ضروری است تا روشهای استفاده شده در معماری سنتی و بومی هر منطقه را به منزله نمادی از معماری پایدار بررسی نموده و سپس آنها را با پیشرفتهای فناورانه عصر حاضر تطبیق داد در زمان حاضر به دلیل تبعیت از معیارهای زندگی مدرن ایجاد راحتی گرمایی به وسیله انرژی غیرفسیلی کارساده ای نیست. به هر تقدیر با وجود این همه مسائل امروزه باید در حداقل فضای ممکن فضاهایی ساخته شود که نیاز اسایش انسان در تمام فصول را براورده سازد. دراین مقاله با مروری بر مبانی نظری طراحی پایدار اقلیمی ابتدا شاخصهای بنیادین طراحی شهری پایدار برای اقلیم گرم و خشک بیان می گردد سپس با مروری بر تجربه طراحی شهری امروزی در شهرهای کویری ایران اصول طراحی آنها بیان می گردد و در پایان پیشنهاداتی برای هدایت کالبدی شهرها به منظورا نطباق هرچه بیشتر با اقلیم گرم و خشک و دستیابی به طراحی شهری پایدار ارائه خواهد شد.