سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی یوسفی هنومرور – دانشجوی رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان یزد

چکیده:

از جمله مباحث مهم در جامعه ،توجه به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه می باشد که تمامی نهاد ها و مردم باید به آن توجه کنند و آن را اجرایی سازند چون فرهنگ و اندیشه ملت نماد هویت ان کشور است. در این مقاله موضوع مطرح راهکار های ضرورت توجه به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه می باشد که روش جمع آوری اطلاعات بیشتر به صورت کتاب خانه ای و همچنین مقالات علمی دیگر می باشد.از جمله راهکار های توجه به فرهنگ عبارتند از :سواد آموزی ،خود باوری ،نقش فعال حوزه و دانشگاه در عرصه جامعه ،و.. میباشد و همچنین از جمله راهکار های دولت برای توجه به فرهنگ،فرهنگ سازی و آگاهی بخشی ،توجه به مقوله فرهنگ در جامعه و.. می باشد. فرهنگ با موارد گفته شده رابطه ی دو سویه دارد یعنی رابطه کنش و واکنش و این رابطه با هم در ارتباط است.امروزه باید فرهنگ و اندیشه اسلامی را به نسل های آینده انتقال داد تا نسل های آینده هم با فرهنگ غنی خود آشنا باشند گه از جمله راه های انتقال فرهنگ به نسل های آینده : ۱ شناخت آسب ها و تهدید ها – ۲ نهادینه ساختن مبانی فکری فرهنگی انقلاب – ۳ الگودهی – ۴ کار آمدی مراکز تربیتی