سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – باشگاه پژوهشگران جوان دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی نفت

چکیده:

استخراج نفت و گاز از مخازن زیرزمینی همواره با تولید مقادیر نسبتا زیادی آب موجود در مخزن همراه است با افزایش میزان برداشتهیدروکربن از مخازن نفتو گاز مقدار آب تولیدی نیز افزایش می یابد بطوریکه می توان گفت حجم آب همراه تولیدی ازمخازن به عنوان جز جدانشدنی فرایندبازیابی هیدروکربن های در حوزه های نفتی با قدمت بیشتر به مراتب بالاتر از سایر حوزه های نفتی با عمر پایین تری خواهد بود آب تولیدی به همراه سیالات هیدروکربنی علاوه بر هیدروکربن وذرات جامددارای شوری فلزات سنگین مواد رادیواکتیو ومواد آلی محلول فراوانی بوده که هرکدام از این مواددارای اثرات شیمیایی و زیست محیطی مخرب زیادی می باشند بنابراین نیاز به مدیریت آب همراه تولیدی از مخازن نفتی وگازی کشورهای نفت خیز جهان به ویژه ایران کهمخازن نفتی ان نیمهدوم عمر تولیدی خودر ا سپری می کنند و دارای مقدار آب تولیدی بالایی می باشند درجهت دفع این آبهای زائد و حفظ محیط زیست امری کاملا مهم و ضروریست عواملی از قبیل نوع تکمیل چاه آب تزریقی به مخازن به منظور حفظ فشار مخزن میزان دبی تولیدی از چاه ها و … می تواننددر میزان آب همراه تولیدی از مخازن هیدروکروبوری موثر باشند. دراین مقاله ابتدا به تعریف آب همراه تولیدی از مخازن نفت و گاز و ویژگیهای آن می پردازیم سپس با بررسی انواع آلودگیهای حاصل از این آبها به بیانروشهای مدیریتی موثر در دفع آنها و شرح راه کارها ی مناسب زیست محیطی دراین زمینه خواهیم پرداخت.