سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صدر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گروه کامپیوتر نرم افزار عل
سیداسمعیل سادات دیلمی – دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده فنی مهندسی گروه کامپیوتر نرم افزار لاهی
علیرضا درخشان – دکترای مهندسی کامپیوتر

چکیده:

درعصر حاضر درجه وابسته بودن شهرها به سیستمهای الکترونیکی و مکانیزه و همچنین کاهش وابستگی به روشهای سنتی و قدیمی معیاری مهم برای تعریف توسعه یافتگی شهرها بوده و از چنین شهرهایی با تعریف کلی شهرهوشمند یاد می شود شهر الکترونیکی شهری است که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش کارایی و اثربخشی ارائه خدمات به مردم بنگاههای اقتصادی و به عبارت کلی بالا بردن سرعت انجام کار و رفاه شهروندان استفاده شود. در واقع دو فضایی شدن شهر در فضای واقعی و فضای مجازی نوعی مدیریت کنترل حرکت جمعیت شهری محسوب می شود که تلاش می کند با عقلانی کردن روند حرکت جمعیت شهر را برای شهرونان ارام تر و کم هزینه تر و آنان را از امنیت شهری و روانی بالاتری برخوردار کند. دراین مقاله به بررسی ویژگی های یک شهر الکترونیکی پرداخته و دراین راستا برخی از چالشهای اساسی دراین زمینه نیز بررسی میشود همچنین راهکارهای مناسبی دراین خصوص ارائه می گردد.