سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حکیمه فکراندیش – هیات علمی گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهروعضو باشگاه پژوهش
راضیه رافعی – دانش آموخته شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
اعظم رافعی – دانش آموخته ادبیات و زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

خلیجفارس به دلیل قرار گرفتن در عرض های زیر استوایی، محیط زیست کاملاً خاصی دارد و به دلیل ارتباط با اقیانوس هند، زیست بوم آن تا حدی شبیه این منطقه م ی باشد و به علت داشتن اکوسیستم های مرجانی و ماهی های خاص آن، جزء مناطق مرجانی جهان محسوب می شود.امروزه بنا به دلا یل متعدد ی ر یف های مرجانی خلیج فارس در معرض نابودی قرار گرفته است طبق گزارشاتIUCN تهدیدات اصلی برای ریفهای مرجانی شامل سفیدشدگی و بیماری هایی است که با افزایش دمای دریا مرتبط هستند . علاوه بر آن خطرات دیگری که ریفها را تهدید می کند عبارت است از: گسترش ساحل سازی، استخراج مرجان ها، رسوب گذاری و آلودگی . کنترل ، نظارت و احیای ریفهای مرجانی، همگی برای حفاظت از مرجان ها ضروری هستند . اجرای طرح مناطق حفاظت شده دریایی، سامان بخشی به شیوه های دف ع پساب های خانگی، صنعتی و کشاورزی در بنادر و سواحل آبسنگی، جلوگیری از صید بی رویه، جلوگیری از عبور نفتکشها و شناورها در مناطق آبسنگی و کاهش ورود گازهای گلخانه ای به اتمسفر و در نتیجه جلوگیری از افزایش دمای سطح زمین و آبها مهم ترین راهکارها جهت حفظ این منابع ارزشمند می باشد