سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرامرز صمصامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوار
یاسر نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

چکیده:

تکنولوژی وب سرویس یک روشبرای یکپارچه سازی برنامه های ناهمگن فراهم می کند هرچه تعداد وب سرویسهای موجود در یک سیستم بیشتر می شود پیدا کردن وب سرویس به خصوصی که می تواند وظیفه فعلی را به انجام رساندمشکل میشود همچنین ممکن است سرویس واحد به خصوصی که توانایی انجام وظیفه ی فعلی را داشته باشد موجود نباشد اما ترکیب چند سرویس موجود توانایی لازم ر ا فراهم کند پروژه های زیادی بههدف ترکیب وب سرویسها انجام می شود دراین مقاله دو سیستم برای ترکیب جریانهای کاری پیشنهاد شده است سیستم اول از planner موجود برای ترکیب استفاده می کند سیستم دوم از روش پیشنهادی اول استفاده می کند. وروش جدیدی برای ایجاد جریان های کاری تجریدی و انتخاب سرویس های واقعی بر اساس کیفیت آنها پیشنهاد می کند.