سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جاهده تکیه خواه – عضو گروه پژوهشی GIS ، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کردستان
سیروان سیدی – معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان کردستان
سولماز زارعی – کارشناس آموزشی جهاد دانشگاهی استان کردستان

چکیده:

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند . سؤال این است که پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری روستایی کدام است؟ چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگری که منجر به توسعه روستایی می شود وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، به ارائه استراتژی راهبرد در جهت توسعه گردشگری فرصتها و تهدیدها به شیوهSWOT در روستای گردشگری نگل پرداخته است تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری این منطقه به علت گردشگری بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارائه سیاستهای مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود می باشد. نتایج نشان داد که در مجموع می توان گفت که اگر گردشگری روستایی می خواهد به پایداری برسد و نقش مثبتی در زندگی مردم روستا ایفا کند، نیازمند تعیین و توسعه راهکارهای مشخص، مدیریت محیط زیست، توسعه مشارکت محلی، قوانین صریح و محکم، بازار یابی پایدار و برنامه ریزی واقع بینانه است.