سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیرا عمادی – دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

چکیده:

همه سازمانها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نووتازه اند افکار و نظرهای جدید مانند روحی درکالبد سازمان دمیده میشود و آن را ازنیستی نجات میدهد لذا سازمان ها برای اینکه بتوانند دردنیای متغیر امروزه به حیات خود ادامه دهند باید به نوآوری وخلاقیت روی آورند که یک عامل کلیدی درایجاد خلاقیت و نواوری وجود فرهنگ سازمانی درست برای پروش کارکنان خلاق و استفاده ازخلاقیت آنان است بنابراین این مقاله سعی شده است تا باارایه تعاریف یازخلاقیت ونوآوری فرهنگ و DNAنواوری برراهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری درسازمان ها به منظور دستیابی به شکوفایی و تعالی سازمانی اشاره شود که این راهکارها عبارتنداز: تاکید بررفتاررهبری به عنوان یک عامل حیاتی، ایده سازیو بکارگیری ایده، توانمندسازی، ایجاد شبکه ارتباطی موثر، تاکید برانگیزش درونی، اعتمادبه کارکنان و پذیرش منطقی اشتباه های آنان، ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد، تفویض اختیار اطلاعات تعیین حدود اهداف و انتظارات ترغیب ریسک پذیری، ایجاد جومناسب، ثبات و سیاست درخلاقیت، اجرای نظام مدیریت مشارکتی