سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محسن مهدیان بروجنی – (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
پرنیا مشرف قهفرخی – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان)

چکیده:

انجام فعالیت های گردشگری که مشاغل گوناگونی را هم به دنبال دارد در هر کشوری به عنوان بخشی ازفعالیت های اقتصادی در کنار بخش صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی آنان م یگردد. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی، نقش موثری در توسعه این مناطق بر عهده داشته باشد. استان کهگیلویه وبویراحمد یکی از مکا ن های بسیار مساعد برای گردشگری می باشد. بویژه فضاهای روستایی و طبیعت بکر، رودها، آبشارها، غارها و روستاهای پای کوهی و کوهستانی و باغات و مجموعه روستاها، می تواند وسایل آرامش روح و روان گردشگران را فراهم نماید و نیز برای توسعه روستاهای این منطقه صنعت گردشگری م یتواند بسیار مؤثر باشد . در این مقاله تعاریف مربوط به گردشگری و گردشگری روستایی و دیدگاه ها و نظریات مرتبط بیان شده و در نهایت هم با ارایه برنامه ها و راهکار هایی موجبات گسترش توریسم روستایی در استان کهگیلویه وبویراحمد را فراهم می کنیم