سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوشین لالیان پور – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت
ناهید دوستی – کارشناس ارشد اکچوئری دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو معاون ا
آزاده محمدزاده – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو کارشناس

چکیده:

در بیشتر کشورها ساخت و ساز سهم عمده ای از سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده و به یکی از مهمترین بخش های اقتصادی تبدیل شده است. در گذشته، ساختمان را تنها نوعی دارایی فردی و از جنبه اقتصادی غیر مولد می دانستند؛ اما امروزه ساختمان به عنوان نوعی سرمایه گذاری تولیدی شناخته می شود که تاثیراتی تعیین کننده بر تورم، بودجه ملی، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. ساخت و اسز ابنیه و عوامل تولید موثر در آن از وجوهی گسترده و چند بعدی برخوردار است که پرداختن به هر یک از ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی-مالی، انسانی صنعت ساختمانی سازی به صورتی بخشی و مجرد از سایر وجوه آن، رد عمل ثابت کرده است که با ارتقاء کیفیت ساخت و سازها و تخصیص بهینه منابع در این بخش همراه نبوده است. لذا در این تحقیق برای توسعه بیمه در بخش ساختمان و مسکن و ارتقاء کیفیت ساخت و سازها از مفاهیم مدیریت و ریسک شده است.در این تحقیق با توجه به مدل فرایندهای تصمیم گیری در مدیریت ریسک ابتدا ریسک ها شناسایی و سپس ارزشیابی می شوند و درنهایت برای کاهش شدت و تواتر ریسک ها راهکارهای مقابله ای اتخاذ میگردند. در این تحقیق برای کنترل و مدیریت ریسک های تهدید کننده، استفاده همزمان از سه راهکار مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه ساختمان ها که با هم در ارتباط و تعاملند، پیشنهاد شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شد و رویه های مورد عمل و استفاده شرکت ای بیمه، وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران مورد بررسی قرار گرفته اند. بررسی های به عمل آمده موید آن است که هر یک از سه حوزه مقاوم سازی، ایمن سای و بیمه ساختمانها، نه در قالب یک استراتژی واحد بلکه هر کدام به دفعات و به صورت مجزا بررسی شده اند. در مجموع میتوان گفت ریسک در ساخت و سازها از اولین مرحله ساخت و ساز تا تحویل به بهره برداران نهایی و حتی تا سالهای طولانی پس از بهره برداری، کیفیت رد ساخت و سازها را تعریف میکند. بدین سبب اتخاذ دیدگاه جامع مدیریت ریسک می تواند حائز اهمیت باشد.