سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفدهمین همایش ملی و سومین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

غدیر مهدوی – استادیار دانشکده بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبائی تهران
سجاد سیفلو – کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناس پژو

چکیده:

در این مقاله سعی شده است که راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از سه زاویه جایگاه بیمه گری صنعت بیمه در بازار پول و سرمایه، جایگاه بیمه گری بازار پول وس رمایه در صنعت بیمه، و جایگاه سرمایه گذاری صنعت در بازار پول و سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. راهکارهای توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه از طریق توسعه و نفوذ انواع بیمه های اعنباری از قبیل بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه اعتبار اسناد حسابهای ردیافتی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، و بیمه اعتبار اموال و همچنین بیمه سپرده معرفی گردید. در بخش بعدی مقاله، شیوه های گسترش بیمه در بازار پول و سرمایه از طریق انجام فعالیت های بیمه گری توسط بازار پول و سرمایه ارائه گردید. بانک- بیمه و اوراق بهادار بیمه ای و مشتقات بیمه ای از نوآوری های مشترک بازار بیمه و پول و سرمایه هستند که علاوه بر موجه بودن حضور آنها، منافع مشترک فراوانی را برای بازارهای مالی در بر دارند. بانک بیمه در مدلهای مختلفی قابل اجرایی و عملیاتی شدن است و از کشووری به کشور دیگر متفاوت است. مدل های مختلف می تواند در سه دسته طبقه بندی شوند. مدل اول مدل توافقنامه توزیع است که در این مدل بانک به عوان یک واسطه برای شرکت بیمه فعالیت می کند. در مدل فعالیت مشترک، بانک شریک یک یا چند شرکت بیمه ای است. در مدل ادغام کامل، یک شرکت تابعه و زیر مجموعه جدیدی تاسیس می شود. هر یک از مدل های فوق می توانند به راحتی در فضای بانکداری و صنعت بیمه ایران عملیاتی شوند. برای شروع با توجه به مزایای مدل توافق نامه فروش می توان از این مدل استفاده نمود تا هزینهای ثابت و سرمایه ای زیاد نباشد که در صورت عدم توجیه پذیری اقتصادی بتوان مدلهای دیگر را مورد آزمون قرار داد. به علاوه با توجه به اینکه برخی بانکها در کنار فعالبت بانکی، شرکت بیمه نیز دارند می توانند مدل ادغام کامل را به کار گرفته و از مزایای بانک -بیمه منتفع شوند. اوراق بهادار بیمه ای محصول مشترک بازار سرمایه و صنعت بیمه و یا تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه ای راهکار اجرائی دیگری است که یم تواند با انتقال ریسک های بیمه شده توسط شکرتهای بیمه به بازار سرمایه، از طریق خلق و انتشار اوراق بهادر موجب گسترش بیمه در بازارهای مالی شود. راهکار موثر دیگر به منظور توسعه بیمه در بازار پول و سرمایه، سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازارهای پول و سرمایه است. شرکت های بیمه می توانند با استفاده از وجوه شرکت و ذخایر فنی در بازار پول و سرمایه سرمایه گذاری نمایند. شرکتهای بیمه می توانند ذخایر فنی و وجوه شرکت را به صورتهای مختلف مانند نگهداری سپرده های ثابت، خرید اوراق قرضه دولتی، خرید قرضه و سهام شرکتها، پرداخت وام رهنی و وام به کارکنان و یا مشارکت در سایر طرح ها سرمایه گذاری کنند. راهکار دیگر گسترش بیمه به بازارهای مالی، خصوصی سازی و واگذاری شرکت های بیمه از طریق بازار بورس از بخش دولیت به بخش خصوصی است. به روشهای مختلفی می توان شرکت های دولتی بیمه را به بخش های غیر دولتی واگذار کرد. سه روش فروش دارایی های، عرضه سهام به عموم و صدور و توزیع کوپن، مرسوم ترین روشهای خصوصی سازی هستند. در ورش عرضه ی سهام به عموم، سهام در بازارهای مالی ( بورس اوراق بهادار) به صورت آزاد و بدون قید و شرط به بخش خصوصی عرضه می شود. این روش به دلیل هزینه کم و رعایت مکانیزم بازار، مطلوب بسیاری از کشورها بوده است.