سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالمحمد مهدوی – دکترای تخصصی مدیریت سیستم ها، استادیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س)،
مهتا جودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به سال جهاد اقتصادی و لزوم تعهد و اجرای جهاد از جانب تمام مردم ایران، به خصوص کارکنان سازمان ها، بنابرآن شدیم تا با تدوین این مقاله، گامی در پیشرفت کشور سربلند، ایران، برداشته شود. بیش از ۸۱ درصد ایرانیان از انجام ندادن امور محوله به خود احساس تقصیر می کنند که نشان دهنده این پتانسیل نهفته افراد برای مسئولیت پذیری است. یکی از راه هایی که بسیاری از کشورهای دنیا آن را در دستور کار خود قرار داده اند آموزش اخلاقیات می باشد، این برنامه بلندمدت و جامع است که در سطح گسترده ای توسط دستگاه های اداری به اجرا در می آیند. در مواد ۹۰ تا ۹۳ لایحه ۳/ج برنامه آموزش و بهسازی تحول اداری اشاره مختصر به پاسخگویی و آموزش اخلاقیات شده است، اما / خدمات کشوری در ۱ برنامه جامع و مدونی برای این منظور لحاظ نگردیده است. وجود راهکارها، مدل ها و روش هایی برای افزایش توان مدیران سازمان ها و ادارات در حل این مساله سازمانی، اهمیت و ضرورت تدوین این مقاله را دو چندان می کند. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده ها، از نوع تحلیل محتوایی می باشد. این مقاله برای مدیران سازمان ها و کسانی که می خواهند گامی را در جهت رفع موانع و مشکلات اقتصادی و اجتماعی میهن خویش بردارند، تدوین شده است.