سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا

چکیده:

تولید متان در نشخوارکنندگان محصول نهایی تخمیر در شکمبه و نشان دهنده هدرروی انرژی خوراک هضم شده است متان توسط متانوژن های شکمبه ای عمدتا از co2,H2 و تاحدودی از فرمات تشکیل میشود H2 و فرمات محصولات حد واسط تخمیر هستند و بیشتر توسط متانوژن ها و سایر باکتریها استفاده می شوند رقابت برای H2 و فرمات بین میکروارگانیسم ها می تواند برتولید متان و سایر متابولیسم ها در شکمبه اثر بگذارد و متعاقبا برعملکرد نشخوارکنندگان تاثیر داشته باشد میکروارگانیسم های شکمبه مواد غذایی را تجزیه کرده اسید های چرب فرار و پروتئین های میکروبی تولید می کنندکه به عنوان انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان استفاده می شود ولی این فرایند تخمیر دارای تخمیر دارای هدرروی انرژی متان و پروتئین نیتروژن آمونیاکی است ممکن است عملکرد تولیدی حویان را محدود کرده و الاینده هایی را در محیط منتشر کند. Cailsamigia et al, 2007 نشخوار کنندگان درهرروز می توانند ۲۵۰ تا ۵۰۰ لیتر متان تولید کنند.