سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا

چکیده:

کشور ما از نظر جغرافیایی در شرایطی قرار دارد کهدر اکثر نقاط آن در طی ماه های گرم سال دامه اتحت شرایط تنش گرمایی قرار دارند درجه حرارت مطلوب محیط برای گاوهای شیری در دامنه ۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد قرا ردارد در دمای بیش از ۲۵ درجه سانتی گراد گاو شیری به انرژی بیشتری جهت مقابله با گرما نیازمند است تا بتوانند با افزایش اتلاف گرما از طریق پوست یا افزایش تعداد تنفس درجه حرارت بدنش را کاهش دهد به هرحال با افزایش درجه حرارت برای خنک کردن دام انرژی بیشتری نیاز است و نهایتا انیکه دام قادر نیست به اندازه کافی خودش را خنک کند همچنین تحقیقات نشان داده است که همبستگی بالایی بین افزایش درجه حرارت رکتوم گاو بیشتر از ۳۹/۵ درجه سانتی گراد و کاهش تولید شیر وجود دارد.