سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سجاد ابراهیمی بابوکانی –

چکیده:

تولید انبوه پسماند ناشی از افزایش جمعیت و تغییر الگوهای مصرف ( افزایش مواد یکبار مصرف ) در جوامع شهری و روستایی موجب آلودگی های زیست محیطی ( آلودگی هوا ، آب و خاک ) و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سلامت افراد جامعه شده است که نیازمند الگوی مناسب مدیریت پسماند بر اساس شرایط روز می باشد. بنابراین توجه به عوامل فوق، بررسی مدیریت پسماندها به منظور حفظ ایمنی، بهداشت و محیط زیست روستاییان اجتناب ناپذیر می نماید[۱]. در این تحقیق که روش های دفع زباله در چندین روستای استان اصفهان(سُه، زیار، فِشارک، نهضت آباد و علی آباد)، بررسی گردید، جامعه آماری تحقیقی حاضر را تعداد ۴۰۰ نفر از تحصیل کرده ها ی داخل روستاهای مذکور تشکیل می‌داد که با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۹۶ نمونه به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه تحقیق از آنها تکمیل و اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که مهمترین راهکارهای دفع زباله عبارتند از: بردن آن به مناطق بیابانی و زیر خاک کردن آن، سوزاندن آن در بیرون از روستا، تبدیل آن به الیافی مناسب برای گرم نگه داشتن چراگاه ها در فصل زمستان، استفاده به عنوان کود، استفاده در روکش آسفالت معابر روستا و بازیافت.