سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهمن ابراهیمیان – مدرس مراکز آموزش عالی علمی کاربردی {جهاد دانشگاهی واحد لنگرود و صنعت آ
علی حاجی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن

چکیده:

محتوای الکترونیکی دروس دورهها از مهمترین عوامل موثر در کیفیت دورههای آموزش الکترونیکی است. این امر نشان میدهد که دورههای آموزشی الکترونیکی باید دانشجو محور باشند و نه استاد محور. برای نیل به این هدف، محتوای الکترونیکی دروس با در نظر گرفتن نظریههای یادگیرنده محور، تعامل استادان دروس و خبرگان فناوری اطلاعات تولید میشوند و نتیجه این فرایند ارائه محتواهای آموزشی است که دارای خصوصیت تعاملی هستند و میتوانند با ایجاد انگیزه در فراگیر زمینه خودیادگیری را در وی ایجاد کنند