سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه حسنی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مریم حسنی –
معصومه قطبی –

چکیده:

رشد روزافزون کاربرد فیلم های خوراکی با ویژگیهای مساعد مکانیکی و ممانعت دربرابر نفوذ رقابتی بس عظیم را در مبحث پیشرفته بسته بندی مواد غذایی ایجاد نموده است نشاسته به میزان زیادی برای تولید فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار میگیرد و بطور نسبی جایگزین پلیمرهای پلاستیکی شده است علت این امر هزینه پایین ویژگیهای خوب و قابلیت تجزیه پذیری نشاسته است اما مشکل اصلی ان آبدوستی نسبتا بالا و خواص مکانیکی نسبتا ضعیف آن نسبت به فیلمهای سنتزی است درتحقیق حاضر راهکارهای بکاررفته جهت بهبود این ویژگیها از قبیل استفاده از پلاستی سایزرها فعال کننده های سطحی اتصال دهنده های عرضی و تهیه فیلم های بیوکامپوزیت مورد بررسی و بازبینی قرارگرفته است نتایج حاکی از این است که استفاده همزمان از دو یا چند روش بهبودی بطور معمول اثر مطلوبتری را برویژگیهای فیلم نشاسته می گذارد و امکان اصلاح ویژگیهای نامطلوب فیلم های نشاسته ای به میزان زیادی وجود دارد.