سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سلیمان کشاورزی – دانشجویکارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند برهمین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان راه کارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود دراین مقاله همچنین مسائل مبتلا به مراحل کاشت داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور اثر فرسودگی ماشین های کشاورزی در افزایش ضاعات حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری اصلاح نظام خرید تضمینی بسته بندی، خودکفایی درغلات در افق ده ساله سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولیددر اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است.