سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدابراهیم ساداتی – دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک مازندران
زینب بزرگ پور – مدرس دانشگاه پیام نور
مریم تاج الدینی فیروزکوهی – دانشجوی دانشگاه پیام نور واحد زیراب

چکیده:

موفقیت چشمگیر سازمان هایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی مادی از سوی دیگر بیانگر وجود استفاده ازیک سبک رهبری صحیح یا غلط از سوی مدیران دارد. تفاوت در سبک های تصمیم گیری ناشی از متفاوت بودن مهارت های مدیریتی و همچنین به خلاقیت فردی مدیران بستگی دارد. این مقاله به بررسى راهکارهاى افزایش خلاقیت کارکنان با تاکید بر سبک رهبرى مى پردازد. دراین مطالعه ابتدا تعاریف و مفهوم خلاقیت و ویژگی مدیران خلاق و راهکارهاى ارتقاء و تقویت خلاقیت ارائه شده است. سبکهاى رهبرى خدمتگزار و تحول گرا که ازسبک هاى نوین رهبرى هستند؛ به دلیل ریشه و مبناى یکسان ازشباهت هاى زیادى برخوردارند که این مقاله ضمن تبیین تعریف و بیان هر سبک به بیان ویژگى هاى این دو سبک پرداخته و در پایان جهت درک بیشتر این دو سبک، به مقایسه این دو سبک مى پردازد.