سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسن محمودزاده – دکتری باغبانی

چکیده:

رشته علوم باغبانی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی جایگاه خاصی می تواند درایجاد اشتغال درکشور داشته باشد فارغ التحصیلان این رشته با توجه به مهارت های که درزمینه باغداری سبزیکاری گلکاری و فضای سبز و همچنین تولید و فراوری گیاهان دارویی کسب می کنند خود می توانند درزمینه هریک از گرایشهای مذکور نسبت به احداث واحدهای تولیدی و ایجاد شغل برای خود و دیگران اقدام نمایند آشکار است که زمینه های نظیر آشنایی این دسته از فارغ ا لتحصیلان با روشهای نوین باغداری کشت و پرورش قارچهای خوراکی تولید نهال و نشای گیاهان مختلف از زینتی تا درختان میوه و سبزی با صرف هزینه های اندک موفقیت اشتغال این گروه را تضمین می نماید استفاده از نیروهای فارغ التحصیل باغبانی درقالب شرکت های تعاونی جهت نظارت برباغات میوه گلخانه ها سبزی کاری ها چمن کاری و فضاهای سبز نظیر آنچه که دررشته های عمران تحت عنوان ناظر درحال انجام است از راه کارهای ارزشمند و سودآوری بکارگیری این گروه از دانش آموختگان می تواند باشد دراین مقاله سعی برآن است تا با ارایه راهکارهای عملی استفاده از علم و تجربه را درهم امیخته و زمینه اشتغال بسیاری ازاین گروه از فارغ التحصیلان را مساعد کرد.