سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد گلبابایی کوتنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
حسن امینی راد – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

امروزه باتوجهبه واقع بودن کشور ایران در منطقه ای از جهان که دارای مشکل کم آبی است و همچنین رشد روزافزون جمعیت توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن نیاز به استفاده مجدد از آب بیش از پیش احساس می شود در سیستم MBR کیفیت پساب خروجی مستقل از فاضلاب ورودی و دارای کیفیت عالی و مطابق استانداردهای جهانی برای استفاده مجدد می باشد میزان حذف ۹۹-۹۵ درصد از COD، BOD و کارایی نیتریفیکاسیون ۹۷-۸۵ درصد توسط ازمایشات گوناگون به اثبات رسیده است فیلتراسیون غشایی الاینده های زیستی، ذرات کلوییدی ، کدورت، میکروارگانیسم ها، و عناصری مثل آهن و منگنز را حذف می کند برخی از موارد استفاده از پساب بیوراکتورهای غشایی عبارتند از: کشاورزی، آبیاری فضاهای سبز، طرحهای بیابان زدایی، تزریق پساب تصفیه شده به منابع آبهای زیرزمینی، کاربردهای گوناگون صنعتی و فلاش تانکها در سرویس های بهداشتی