سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا رهبر هادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گروه
خیرالله سربلند – دکتری مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد،گروه مدیریت،اردبیل

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از راه کارهای اجرایی مدیریت و بهینه سازی عرضه و تقاضای انرژی اهداف این مقاله عبارتند از آشنایی با مفهوم اهداف و عوامل دخیل درمدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ، بررسی ممیزی انرژی و مشکلات موجود درارتقای صرفه جویی انرژی، آشنایی با راه کارهای میان مدت و بلندمدت بهبود کارایی انرژی و منافع حاصل از اجرای مدیریت مصرف انرژی نگاهی برراه کارهای فرهنگ سازی و عناوین آموزشی درحساس سازی مصرف انرژِی، مطالب ارایه شده نتیجه بررسی و مطالعه مطلب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده و تجارب به دست آمده درعرصه طراحی و اجرای تاسیسات صنعتی و ساختمانی می باشد لذا نتیجه بررسیدرپایان نوشتار با ارایه پیشنهاداتی درراستای ضرورت کاستن نرخ رشد مصرف انرژِ و ذکر مدل نهایی راه کارهای غیرنفتی کاهش مصرف انرژی درایران به پایان رسیده است.