سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اقبال – دانشگاه تربیت مدرس گروه برق

چکیده:

با توجه به معضلات و هزینه های سنگین سرمایه گذاری تولید لزوم ارزیابی و انتخاب راهکارهای مرحله ای برمدیریت مصرف در کلیه جوامع حس می گردد و کشور ما از این امر مستثنی نمی باشد با توجه به وضعیت کنونی در کشور و بررسی های انجام شده پتانسلهای صرفه جویی قابل توجهی در هر بخش از مصرف کنندگان برق وجود دارد که دراین مقاله سعی شده است ضمن معرفی راهکارهای اجرایی در بخش خانگی اهمیت این موضوع روشن شود بررسی های انجام شده حاکی از آنست که سیاست گذاری چند تعرفه ای در زمان مصرف نصب کنتورهای چند تعرفه بکارگیری لامپهای کم مصرف اعمال کنترل بروسایل برودتی و سرمایشی از جمله راهکارهای موثر در کاهش پیک بخش خانگی می باشد