سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین عبدالله زاده – عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا خواجه شاهکویی – عضو هیأت علمی، دانشگاه گلستان

چکیده:

آب کالایی باارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست و نقش محوری آن را در توسعه کشاورزی، نمیتوان انکار کرد. استفاده بهینه از آب در کشوری چون ایران که از نظر اقلیمی دارای وضعیت خشک تا نیمه خشک است از اهمیت فراوانی بخصوص در بهبودد راندمان مصرف آب برخوردار است . بر این اساس این مقاله با بررسی نقش آب در توسعه کشاورزی و همچنین با ارائه تحلیلی از چگونگی مصرف آن در بخش کشاورزی و میزان اتلاف و ضایعات آن، نتیجه میگیرد که بهره برداری از منابع آب در بخش کشاورزی با توجه به شرایط و ویژگیهای این بخش فاقد کارآیی مناسب است. در نهایت با توسعه راهکارهایی در دو بخش عمومی و تخصصی بهبود راندمان و کارآیی در بهره برداری از منابع آب کشاورزی را مورد توجه قرار میدهد.