سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عقیل خزاعی امین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرام آرین مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی
مسعود مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان واحد عل

چکیده:

سال جدید به تدبیر مقام معظم رهبری سال تولید ملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید یکی از مقوله هایی که می تواند در این امر کمک شایانی در جهت تحقق این شعار و هدف نمایدخصوصی سازی دستگاه ها و شرکت های دولتی و واگذاری فعالیت آن ها به بخش خصوصی است. در اینمقاله سعی برآن است که به تشریح این مقوله مهم بپردازیم و در ابتدا، تعاریف متعدد خصوصی سازی و،تاریخچه خصوصی سازی در ایران را بیان نماییم و در ادامه به پیامدهای دخالت دولت در تولید، و روش ها و عوامل خصوصی سازی موفق و در انتها پیشنهاداتی برای هرچه بهتر شدن این فرآیند تشریحنماییم. از جمله پیشنهادات مذکور، بازنگری در شیوه خصوصی سازی، اصلاح مقررات، انتخاب نوع فعالیت و … می باشند.