سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روئین حبیب الهی – بخش تحقیق و توسعه شرکت طیوران ابزار
حمید نیکخواه – بخش تحقیق و توسعه شرکت طیوران ابزار
مهدی رمضانی فرد – بخش تحقیق و توسعه شرکت طیوران ابزار

چکیده:

در این مقاله چند روش برای صرفه جویی مصرف انرژی در سال نهای مرغداری پیشنهاد شده است . رو ش های پیشنهادی عبارتند از استفاده از عایق های حرارتی و برودتی، هیترهای با راندمان با لا ، سیستم تهویه مدرن، دانخوری و آبخوری مدرن و کنترل آنها توسط کنترل کننده هوشمند است . برای مشخص شدن میزان سوخت مصرفی در هر روش و در نهایت برآورد میزان صرفه جویی ناشی ازروشهای پیشنهادی ، از مدل دینامیکی تغییرات دما در سالن های مرغداری استفاده شده است . سپس روش های پیشنهادی با یکدیگر از جنبه های متفاوتی از قبیل میزان صرف هجویی سوخت، هزینه بری سیستم و میزان بازگشت سرمایه آن و … مقایسه شده اند.