سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید محمدی قاضی محله – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل
معصومه حسن زاده – کارشناس پژوهشکده سازه

چکیده:

قرارگیری ایران برروی یکی از دو کمربند بزرگ لرزه خیزی جهان موسوم به الپاین – هیمالیا که هراز چندگاهی زمین لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد ایران را جزء مناطقی با لرزه خیزی بالا در جهان قرار داده است تجارب زلزله های مهم گذشته و تخریب بالای ساختمان ها و مستحدثات و تلفات بالای ناشی از وقوع این زلزله ها حاکی از اسیب پذیری بالای کشور در برابر زلزله است لرزه خیزی بسیار بالای کشو ر از یک سو و اسیب پذیری بالای آن از سویی دیگر لزوم استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته در کاهش اسیب پذیری و ریسک حاصل از زلزله را ضروری می سازد لزوم استفاده از تجارب این کشورها در برنامه ریزی های کلان و تدوین سیاست های کلی کشور و همچنین بهبود اقدامات و راهکارهای ومرد نیاز در راستای کاهش اسیب پذیری کشور بیش از پیش احساس میش ود.