مقاله راهکارهای قوه مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان – پاییز – زمستان ۱۳۸۹ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: راهکارهای قوه مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت
مقاله قوه مجریه
مقاله قوه مقننه
مقاله دموکراسی
مقاله حاکمیت قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرکیش هانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دولت ها همواره برای برقراری نظم و امنیت نیازمند قدرت هستند. لکن برخوداری افراد از آزادی های مشروع به جهتی در تعارض با اقتدار دولت ها می باشد و این مساله دغدغه خاطری است که جامعه با آن مواجه می باشد. از این رو اقتدار دولت ها زمانی مورد پذیرش مردم قرار می گیرد که به منظور ایجاد نظم و امنیت در جامعه تحقق پیدا نموده و نافی آزادی های مشروع و حقوق ذاتی و اکتسابی مردم نباشد. لذا با این روی کرد، امر نظارت نیازی اجتناب ناپذیر و ضروری بوده و باید در راستای تبعیت از اصل حاکمیت قانون و به وسیله نهادی های صلاحیت دار در حدود قوانین و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود.
در نظام های حاصل از اجرای اصل تفکیک قوا، قوه مجریه به جهت نقش آفرینی و ابتکار عملی که در اداره امور کشور عهده دار می باشد اصولا می بایست به عنوان امین و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومی (امر حکومتی) و تضمین آزادی ها و تامین امنیت و عدالت اجتماعی (انتظار مردمی) بر اساس اصل حاکمیت قانون عمل نماید. هر چند در پاره ای از موارد این انتظار محقق نگردیده و متاسفانه قوه مجریه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم می کند که در این باب تحقق امر نظارت قوه مقننه بر اعمال قوه مجریه از اهمیت زیادی برخوردار است.