مقاله راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کوهپایه ای گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: راهکارهای توسعه گردشگری روستایی در بخش کوهپایه ای گیلان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری روستایی
مقاله توسعه روستایی
مقاله بخش کوهپایه ای
مقاله استان گیلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی همتی روشن
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی هشجین نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق سعی شده تا گردشگری به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت روستاها به منظور دستیابی به توسعه گردشگری روستایی و توسعه روستایی مد نظر قرار گیرد. آن چه که به ارتباط میان گردشگری روستایی و توسعه پایدار روستایی قوت می بخشد تعامل این دو مقوله در چهار چوب فضاهایی است که انواع تیپ های گردشگری روستایی را به وجود می آورد، گردشگری مزرعه ای، باغی، تاریخی، انسانی و طبیعی خود می توانند عاملی برای جذب گردشگران در این مقوله باشند. تدوین شناسنامه توریستی برای روستاها از حیث هدف جنبه کاربردی پژوهش حاضر را در چهار چوب روش شناسی توصیفی – تحلیلی تبیین می کند. در نتیجه مجموعه راهکارهایی که در بخش کوهپایه ای استان گیلان ارایه می گرددبا توجه به مباحث توسعه گردشگری روستایی بیان خواهد شد.