مقاله راهکارهای اساسی به منظور شناسایی و تحلیل ریسک های بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده (نمونه موردی: منطقه ۴ شهر کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: راهکارهای اساسی به منظور شناسایی و تحلیل ریسک های بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده (نمونه موردی: منطقه ۴ شهر کرج)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطرات طبیعی
مقاله بافت فرسوده
مقاله شبکه معابر
مقاله ریسک بالقوه
مقاله احتمال و پیامد وقوع
مقاله شهر کرج
مقاله منطقه ۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش همه جانبه و پرشتاب شهر کرج بعنوان یک کلان شهر در دهه های اخیر و عدم فرصت کافی در سامان دهی بافت های شهری و فراهم سازی زیرساخت های مناسب شهری باعث شده که پیامدهای نامطلوب و اثرگذار در افزایش توسعه فضای شهری و منطقه ای و ناکارآمدی رفاه شهروندان را در پی داشته باشد.که در این راستا توجه و بررسی ریسک هر مخاطره مهم به نظر می رسد. اساسا ریسک ها در قالب ریسک های آشکار و بالقوه قابل طبقه بندی بوده وبا دو مشخصه بنیادی احتمال و پیامد وقوع تبیین می گردند. با عنایت به این دو مشخصه، بیشتر ریسک های آشکار در محاسبات مورد توجه قرار گرفته در صورتی که چشم پوشی از ریسک های بالقوه در یک مجموعه ممکن است روند کلی برآورد ریسک را دچار تغییرات عمده نماید.هدف از این مطالعه ارائه راهکار هایی است که در مرحله اول با استفاده از این خط و مشی ها بتوان ریسکهای بالقوه ناشی از وقوع مخاطرات طبیعی در مناطق شهری را با تاکید بر شبکه معابر مورد شناسایی قرار داد و سپس در مرحله دوم و به منظور تحلیل ریسک های پنهان نسبت به تعیین و استخراج مولفه های بنیادی پرداخت. بدین منظور در این مطالعه با ارائه یک ساختار کلی و مشخصه های اصلی محدوده ای از منطقه چهار شهر کرج، راهبرد هایی کاربردی با در نظر گرفتن ترتیب و توالی کاربردها پیشنهاد شده است.