سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالحسن مختاری – بخش مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمود یعقوبی – بخش مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
شهرام چگینی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

فناوری ساده بهره برداری از انرژیهای تجدیدپذیر ، بحث آلودگی محیط زیست و ذخیره سازی سوختهای فسیلی از جمله عواملی هستند که خوشبختانه باعث شده در کشور ما در سالهای اخیر به منابع انرژیهای تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی توجه خاصی معطوف گردد. یکی از فعالیتهای عمده ، طراحی و ساخت نیروگاه خورشیدی سهموی خطی پایلوت شیراز به ظرفیت ۲۵۰ کیلووات می باشد. این طرح با همکاری دانشگاه شیراز و معاونت انرژی وزارت نیرو در دست اقدام است. مطالعات نشان می دهد هزینه برق تولیدی از نیروگاههای خورشیدی باید در حدود ⊄ kWh5 باشد تا این گونه نیروگاهها با نیروگاههای سوخت فسیلی قابل رقابت باشند. در این پژوهش سعی بر آن است ابتدا درصد هزینه ساخت مزرعه کلکتورها در خارج و درصد هزینه ساخت آن در ایران مقایسه گردد و سپس راههای کاهش قیمت برای این گونه نیروگاهها و راههای ترکیب نیروگاههای خورشیدی با نیروگاههای سیکل ترکیبی جهت کاهش قیمت برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی بررسی گردد.