سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا جهانتیغ –
مسعود پورکیانی –

چکیده:

نوآوری فرایند کسب اندیشه ای خلاق و تبدیل آن به محصول خدمت و یا یک روش عملیاتی مفید با هدف ارتقا عملکرد سازمانی و تولید ملی میب اشد امروزه با توجه به محیط رقابتی سازمان هادرمعرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمان ها و کشورها به میزان توانایی برنامه ریزان درایجاد نوآوری و به کارگیری افکار و ایده ها نوبستگی دارد بادرنظر گرفتن نقش اساسی و تاثیر گذار فرهنگ سازمانی و باتوجه به اینکه گسترش فرهنگ مناسب میان مدیریت و کارکنان موجب تحکیم تعهدسازمانی ارتقا رفتارسازمانی بهبود عملکرد و افزایش بهره وری و درنهایت افزایش تولید ملی میشود لذا با نهادینه کردن فرهنگ نوآوری درسازمان یک نظام حمایتی برای پرورش نوآوری به وجود می اید دراین پژوهش ابتدا سعی گردیده است مفاهیم کلیدی فرهنگ نوآوری و خلاقیت و نقش این دو مقوله درتولید ملی تعیین گردد سپس با معرفی مفهوم جدید فرهنگ نواوری مزایای حاصل ازپیادهس ازی فرهنگ نوآوری و خلاقیت درسطح کلان بررسی شده است.