سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آبیاری, دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آبیاری, دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مدل SWAP برای شبیه¬سازی عملکرد محصول, زهکشی, جریان آب, املاح و گرما در خاک, مدیریت آب در کشت آبی و بیلان آب در سیستم¬های هیدرولوژیکی کاربرد دارد. اساس مدل ارتباط فیزیکی پارامترهای خاک, آب, اتمسفر و گیاه است و از اطلاعات مختلف اقلیم, آب, خاک و گیاه استفاده می¬کند. اولین نسخه این مدل توسط فدس در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت که بررسی ارائه شده در مورد نسخه ۲٫۰۷d مدل است که قابل کاربرد در ویندوزهای ۹۵, ۹۸, ۲۰۰۰, NT و XP است. بخش مرکزی مدل بر اساس جریان عمومی آب در محیط¬های اشباع و غیر اشباع است که با معادله ریچاردز تشریح می¬شود و شبیه¬سازی با ترکیب یک تابع نزولی نیمه تحلیلی انجام می¬گیرد. این مدل به منظور شبیه¬ سازی و پیش بینی عملکرد محصول و جریان آب و املاح درسیستم¬های هیدرولوژیکی کشاورزی در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج خوبی در مقایسه با اندازه¬گیری¬¬های مزرعه¬ای داشته است. در این مقاله نصب, راه¬اندازی, ورودی¬های مورد نیاز، روش کار و نمونه¬ای از نتایج نسخه جدید مدل در محیط ویندوز بررسی خواهد شد.