سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رفیعی –

چکیده:

این آیین نامه نتیجه تلاش اعضای انجمن حمل و نقل عمومی آمریکاAPTAدر بخش آسانسور و پله برقی طی سمینار ھای متعدد و در طول چند سال اخیر می باشد. ھدف این آیین نامه تعیین ویژگی پله برقی ھای پرکار بمنظور تامین نیاز سیستم حمل و نقل آمریکای شمالی است. انجمن حمل و نقل عمومی امریکا قصد دارد تا از طریق این آیین نامه و پشتیبا نی ھای فنی در زمینه طراحی و ساختار شرایطی را برای عرضه پله برقی ھا ی ایمن , سرویس مطمئن در ساعت پیک مصرف پرکار و کارکرد در شرایط نا مناسب را فراھم آورد. اعضای این گروه متشکل از سازندگان سیستم ھای حمل و نقل ,سازندگان قطعات و اجزای پله برقی و مشاوران می باشند. دقت کنیم این نوع آیین نامه نمی تواند و نبایستی بعنوان یک مرجع استا ندارد بکار گرفته شود