سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد، قطب پژوهش های بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، د
سید علی رضویان امرئی – دکتری مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی اقبالی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

با توجه به اینکه بسیاری از پل های موجود در کشور دارای هیچ گونه نقشه یا مدارک فنی معتبر در خصوص وضعیت اجزای تشکیل دهنده انها نمی باشند، بنابراین نیاز ضروری مربوط به تامین این نقشه های چون ساخت و نیز نحوه تهیه آنها وجود دارد. برای تعیین نقشه های چون ساخت مربوط به وضعیت موجود پل ها، در این راهنما ضوابطی ارائه گردیده است تا بتوان از این طریق نوعی هماهنگی را بین مشاوران و موسسات و سازمان های مرتبط با این مساله بوجود آورد. با توجه به گستردگی موارد مورد نیاز برای تهیه نقشه های چون ساخت در انواع پل ها، و به منظور افزایش دامنه عملکرد مجریان و ایجاد نوعی یکنواختی و رویه واحد برای تهیه نقشه های چون ساخت تمام ضوابط موجود در این راهنما به عنوان حداقل های موجود ارائه گردیده است تا با رعایت موارد موجود در این راهنما مشخصات مورد نیاز ضروری درتهیه نقشه های چون ساخت فراهم گردد.