سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد کاشفی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت- دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه تهرا
غلامرضا هروی – استادیار دانشکده مهندسی عمران- پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

نیروی انسانی سرمایه اساسی و مهم یک شرکت ساختمانی را تشکیل می دهد که در موفقیت پروژه ها و همچنین توسعه و رشد این شرکت ها با توجه به ویژگی ها ی جمعی ، مهارتها و قابلیتهایشان سهم به سزایی دارند . ازجمله این نیرو ها سرپرست کارگاه ساخت در یک شرکت ساختمانی می باشد .نظر به این که نمی توان بدون کنترل ، مدیریت و بدون ارزیابی ، کنترل نمود ، لذا ارزیابی عملکرد این نیروها یکی از مهمترین مباحث می باشد .بنابراین شرکت ها باید بیش از هر تصمیم گیری مهمی نظیر ارتقاء، افزایش حقوق و دستمزد، جا به جایی، انتصاب و اخراج، سرپرستان کارگاه ها ی خود را ارزیابی کنند و بر اساس معیارهای مناسب عملکرد شان را مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله سعی گردیده که با توجه به اینکه سرپرستان کارگاه ها در حوزه مدیران پروژه ها مشغول به فعالیت ا ند،عناصر مختلفی جهت ارزیابی عملکرد ایشان ( ۶۲ مورد)، در حوزه های مختلف مدیریت PMBOK) بر مبنا ی شا خص ها یی دارای اهمیت برای شرکت ها ی ساختمانی از جمله زمان، هزینه ، کیفیت، ایمنی ارائه گردد. و درادامه پس از بررسی و نظر سنجی ها ی انجام گرفته در بین جمعی از مدیران و مهندسین خبره شرکت ها ی ساختمانی و انجام تجزیه و تحلیل ها ی آماری، ضریب اهمیت هر یک از این عناصر و معیارها جهت وزن د هی مشخص و بصورت یک مدل جهت ارزیابی ارائه گردیده است