پرهیز از پیش داوری

شما باید در مورد کلماتی که به کار می برید احتیاط لازم داشته باشید. به کلماتی که ممکن است باعث پیش داوری برای یک فرد، بی توجهی به جنسی، نژاد، ملیت، دوره، سن و ناتوانی خاصی شود توجه داشته باشید. کلمات را به درستی، دوباره ارزیابی کنید. البته در بعضی از حالات نیاز به بیان جنسیت نمی باشد مثلاً زمانی که نوشته شما در مورد مشکلات کارکردن در ششمین ماه حاملگی می باشد، جنسیت مشخص است، مگر اینکه نوشته شما واضح باشد و گر نه دیگران ممکن است در مورد نژاد سن و ناتوانی های مربوط به مقاله شما حدس بزنند. برای مثال در ذهن بسیاری از مردم زمانی که از یک دکتر یا یک دولتمرد صحبت می کنید یک مرد سفید پوست نقش می بندد و هم چنین درمورد یک معلم و یا خانه دار، یک زن به ذهن خواننده می آید. در واقع هیچ ویژگی مشخصی نباید برای همه اعضای گروه در نظر گرفته شود. در زیر راهنمایی هایی برای پرهیز از پیشداوری آورده شده است.

۱- پیش داوری: افراد پیر به سختی راه می روند.

– یک فرد پیر چند سال دارد؟ – آیا همه افراد پیر به سختی راه می روند؟ – آیا افراد پیر تنها کسانی هستند که به سختی راه می روند؟

۲- بدون پیشداوری: افرادی که دچار ScolinS هستند به سختی راه می روند.

از موضوعات عمومی استفاده کنید که مخصوصی و ویژه نباشد. ضمایر جمع از نظر دستوری صحیح می باشند برای مثال: ایا شما قصد دارید مشخص کنید که جودی جونر وسایل آزمایشگاهش را در وضعیت استریل نگهداری می کند و یا نشان دهید که کارشناسان به طور کلی، وسایل خودشان را نگهداری می کنند. مواظب باشید چون بیش از حد استفاده کردن از عبارات جمع و گاهی نامناسب می باشد. برای مثال، بعضی افراد ممکن است که از ضمایر جمع برای کلمات مفرد، هر کسی، هر فردی، هیچ کس، هر کدام برای پرهیز از ذکر مرجع مذکر استفاده کنند که « حتی از نظر دستوری درست نمی باشد.

جنسی: هر مؤلف قبل از دوره ی سبک رافائل بهترین کارش را تا ۱۸۵۶ ارائه داده است.

محاوره ای : هر مؤلف قبل از دوره ی سبک رافائل بهترین کارشان را تا ۱۸۵۶ ارائه داده است.

رسمی : مؤلفان قبل از دوره ی سبک رافائل بهترین کارشان را تا ۱۸۵۶ ارائه داده اند.

۳- جملات را از نظر وجود ضمایر غیرضروری ارزیابی کنید. صحیح: دکتر وسائل ضروری جراحی را بدون دخالت کسی آماده می کند. صحیح: هر تکنیسین باید تجهیزات آزمایشگاهی خود را در محیط استریل نگه دارد.

۴- از ضمایری که جنسیت را مشخص می کند، زمانی که لازم است جنسی را مشخص کنید استفاده کنید و یا قبلاً جنسیت بیان شده باشد. نکته: یک ضمیر جدید او (زن های او را) در نامه و یادداشت های غیر رسمی باعث جذب و توجه مردم می شود. و یک انتخاب علمی/دانشگاهی قابل قبول است. استفاده از حروف تعریف (این ، آن) اغلب مفید می باشد. در وضعیت های غیررسمی ضمیر (تو) مناسب است، اما برای مقالات تحقیقاتی مناسب نیست.

به این جملات توجه کنید: تعیین جنسیت: ماری به عنوان یک کارشناسی جدید باید یاد بگیرد که وسایلش را در وضعیت استریل نگه دارد.

استفاده از حرف تعریف: این تکنیسین آزمایشگاه، باید آن وسایل را در شرایط استریل نگه دارد. استفاده از دوم شخصی : هر کدام از شما باید وسایلتان را در شرایط استریل نگه دارید. ۵- به طور کلی از عناوین رسمی (مثل دکتر، آقا، خانم، دوشیزه، ستوان و یا پروفسور) خودداری کنید. از کاربرد معادل آنها در زبان های دیگر (مثل مادمازل و…) خودداری کنید. اگر برای اولین بار نام یک نفر را می برید باید آن را کامل بنویسید (مثل ارنست همینگوی و یا مارگارت مید) برای دفعات بعد، نام خانوادگی مثل (همینگوی و یا مید) کافی است. بنویسید امیلی برانت و بعد از آن برانت نه خانم برانت. سعی کنید مقاله تان را از نظر تعصبات سهوی مورد ویرایش قرار دهید. این کار باعث می شود که بیان ایده ها شما مستدل تر باشد. البته مواظب باشید که توی دام نیفتید. اگربه جای توجه به مبحث مورد نظر، بیشتر توجه خود را معطوف مطالب تعصبی کنید در  نهایت بسیاری از مطالب مقاله شما کم می شوند. روش دوم نیازمند این است که با سیستم پردازش کلمه، پنجره هایی ایجاد کند و صفحه نمایش کامپیوتر را تقسیم بندی کند. پس شما می توانید متنی را بنویسید در حالی که در قسمت دیگر از صفحه نمایشی یک پنجره برای بخش بعدی طرح و یا حتی یک قسمت از نکات شما نگه داری شده است. این پنجره محتویات لازم برای این متن را به شما یادآوری می کند. جدول: استفاده از طرح پنجره بندی با استفاده از سیستم پردازش کلمه تاثیرات تلویزیون بر روی کودکان

  1. A. مسأله این است که تلویزیون بر روی کودکان تاثیر می گذارد به ویژه تاثیرات آن بر روی بهبود زبان جوانان

بدون شک، تلویزیون بر روی فرایندهای ذهنی و عادات رفتاری جوانانی که ممکن است مهارتهای زبانی آنها در خانواده، بیش از زمانی که در کلاس درس هستند، موثر است.