مقاله راهنمای بالینی مدیریت بیماران با خونریزی پس از زایمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم مرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: راهنمای بالینی مدیریت بیماران با خونریزی پس از زایمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومی سازی
مقاله توصیه های بالینی
مقاله خونریزی پس از زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تارا فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی رزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: میرتیموری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: قوشخانه ای هاله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی فر آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سلمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منیره
جناب آقای / سرکار خانم: صمصامی عالمتاج
جناب آقای / سرکار خانم: علامه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری گلناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیچیدگی روند تشخیص و درمان و مشکلات موجود در زمینه مدیریت درمان خونریزی پس از زایمان و عدم وجود یک راهنمای بالینی واحد در این زمینه، منجر به تدوین راهنمای بالینی جامع و بومی به منظور کاهش مرگ و میر و افزایش پیش آگهی شد.
روش کار: ابتدا تمام منابع راهنماهای بالینی بین المللی در موضوع خونریزی پس از زایمان جستجو شد. پس از بررسی کیفیت و نقد راهنماهای بالینی بر پایه سیستم امتیازدهی Agree، سه راهنمای مناسب با عنوان های راهنمای بالینی مدیریت خونریزی بعد از زایمان کالج رویال متخصصین زنان و مامایی، سازمان جهانی بهداشت و راهنمای بالینی ایرلند انتخاب شدند. به منظور بومی سازی، جداولی طراحی شد که در آنها، توصیه های سه راهنمای بالینی منتخب در قالب سوالات بالینی استخراج شد. شواهد پشتیبان هر توصیه بر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای بالینی مشخص شد و مقالات از نظر پیامدهای اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند. هزینه مداخلات و عوارض جانبی و مزیت بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضاوت و اجماع اعضاء پانل تخصصی و در غالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه ها تدوین شد.
یافته ها: نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب توصیه های بالینی ارائه شد. به عنوان مثال: پروفیلاکسی با اکسی توسیک ها در مدیریت مرحله سوم زایمان برای همه باید انجام شود و این تجویز خطر ایجاد خونریزی اولیه پس از زایمان را ۶۰ درصد کاهش می دهد.