۱- کلمات اختصاری: مقالات تحقیقاتی باید رسمی باشند. بنابراین از به کار بردن کلمات شکسته بپرهیزید. شما می توانید با تایپ (“) آپستروف در برنامه جستجو به راحتی تمام آنها را تصحیح کنید.

۲- ضمایر: کلمات درد سر سازی مثل او، این، آنها، مالی آنها، مرجع مشخصی ندارند، بنابراین در برنامه جستجو گزینه «او» را تایپ کنید و مطمئن شوید که مرجع مشخص کرده مذکر یا مونث، مبهم و یا نامعلوم است. در جنگ علیه نیروهای متحدین، استون والی جکسون جنرال لی را شجاعانه حمایت کرد. او یک مرد شجاع بود.

مکان نما با چشمک زدن و توقف در کلمه او، شما را ترغیب می کند تغییری در آن ایجاد کنید.

در جنگ علیه نیروهای متحدین، استون والی جکسون جنرال لی را شجاعانه حمایت کرد. جکسون مثل لی یک مرد شجاع بود.

مثال دیگری که در آن، برنامه جستجو کلمه ای را مشخص کرده که واضح نمی دکتر هیمل ویت بر این نکته اصرار دارد که : کتاب خواندن جزئی از من شده است. (به نقل از پست من ۳۳) این از نظر جهانی پذیرفته نیست.

اولین کلمه (این ) که مشخص شده صحیح می باشد اما دومی نیاز به توضیح بیشتر دارد به این صورت: این عقیده هیمل ویت از نظر جهانی پذیرفته نیست.

۳- به کاربردن کلمات منفی غیرضروری: توسط برنامه جستجو کلمات «نه» (هرگز) را پیدا کنید تا بتوانید استفاده بیش از حد این کلمات را درست کنید.مطالب غیر نا قابل قبول هوارتون مربوط به مطالبی که به تفسیر ناگل در مورد اسکارلت لتر (ادبیات سرخ) است می باشد.

برای تصحیح آن باید این مطلب را مثبت بیان کرد:

مطالب فاگل در مورد اسکارت لتر به بیان دیدگاه تصدیقی مثبت هوارتون در مورد توانایی اخلاقی هبستر است.

۴- نشانه گذاری: در برنامه جستجو به دنبال کاما(,) و گیومه (“) بگردید تا از درستی آنها مطمئن شوید. برای راهنمایی ببیند. اگر معمولاً از پرانتز استفاده می کنید با برنامه جستجو ببینید آیا پرانتزهایی را که باز کرده اید بسته اید.

۵- اختصارات: از فرمان جستجو استفاده کنید تا برای کلمات و عبارات اختصاری که در پیش نویسی های قبلی به کار رفته و جایگزین پیدا کرده و بنویسید. برای مثال شما برای صرفه جویی در زمان در پیش نویسی، اس ال را به جای اسکارلت لتر تایپ کردید اکنون باید موارد اس ال را پیدا کرده و به طور خودکار ، نام کامل را جایگزین ان کنید.قبل از اینکه آخرین پرینت کامپیوتری را بگیرید مطالب را تصحیح کنید.

بعد از اینکه کار ویرایش را با موفقیت انجام دادید. یک پرینت از متن فرمت شده خود که مشخصات ویژه ای در آن انجام داده اید مثلی، دو خط در میان، حاشیه های یک اینچی، شماره صفحه ها، سرفصل پی در پی و امثال آن، بگیرید که در آن درستی فرمت، املاء، نشانه گذاری، ترتیب الفبایی صفحات، ذکر منبع و امثال آن رعایت شده باشد.

اگر این امکان وجود دارد آخرین فرم (ورژن) را توسط یک پرینتر لیزری یا پرینتری با ویژگی های ماشین تحریر انجام دهید، مثل پرینترهایی که صفحات استاندارد، با کیفیت بالای ماشین تحریر ارائه می دهند.