سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شادی منتظررحمتی – کارشناس کامپیوترنرم افزار مرکز فناوری اطلاعات
فرشاد فرهادنیا – کارشناسی ارشد برق کنترل
ذوالفقار سلمانیان – کارشناس ارشد IT

چکیده:

استفاده از سیستم های TPSدر سازمانهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و در نهادها وارگان های دولتی که مدیران ارشد آنها، نگاهی اصولی، کارشناسی و بر پایه تکنولوژیهای روز دارند، با گذشت زمان اهمیت و ارزش بیشتری می یابد و با آشکار شدن توانمندیه ه زوح ای موجود در این سیستم ها، جذابیت آن برای کاربران هم در راهبردی و هم در حوزه استفاده کنندگان خدمات، افزایش چشمگیری می یابد. در اینمقاله با نگاهی جدید ضمن بررسی جایگاه TPS ها سعی شده تا ضمن ارائه روشهایی بمنظور بهینه سازی TPS ها در شبکه با مطالعه ای اختصاصی در حوزه اتوماسیون اداری دانشگاه تبریز ارزشمندبودن روشهای فوق در مبحث افزایش کارایی یک TPS اتوماسیون اداری با اولویت سرعت و افزایش میزان جابجایی و دادوستدها بررسی گردد. در نهایت با استفاده از الگوی مناسب ریاضی و بمنظور استفاده در شبیه سازی و همچنین عملیات کنترلی برروی عواملی موثر بر TPS نتیجه خواهیم گرفت. این مهم زمانی اهمیت خود را به منصه ظهور می گذارد که مدیران ارشدسازمان ها علی رغم سرمایه گذاری کلان در حوزه های تاعلاطا فناوری ، با عدم رغبت مشتریان و کاربران مواجه شوند.