سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح اله رجبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
سیدعلی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیج
هاجر مسجدی – کلینیک گیاهپزشکی حکیم اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

آب مغناطیس آبیست که از میدان مغناطیس عبور می کند. سازگار با محیط زیست است، ارزان بوده، هزینه راه اندازی کمی دارد و نیازی به انرژی ندارد. عبور آب از میدان مغناطیس، کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب را در بسیاری از موارد بهبود می بخشد. این یک حقیقت علمی است که استفاده از دستگاه مغناطیس آبی برای تیمار آب آبیاری، باروری آب را بهبود داده و به ذخیره آب برای بخش کشاورزی منجر خواهد شد، شوری خاک را به حداقل رسانده و سلامت محیط را ثبات می بخشد. تیمار آب مغناطیس افزایش راندمان محصول را سبب م یشود، با آبشویی نمک های سطحی شرایط رشد ریشه را بهبود م یدهد، نفوذپذیری بهتر آب، حل شدن بهتر مواد معدنی در خاک و افزایش نفوذپذیری آب را به همراه دارد. در نهایت میزان آب مورد نیاز برای هر آبیاری را کاهش می دهد.