سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه حبیبی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ، استاد موسسه آموزش عالی کمال الملک نو
طراوت ارشادی – کارشناسی شهرسازی
مینو امیرسلیمانی – کارشناسی شهرسازی

چکیده:

آلودگی هوا در شهرها یکی از مهم ترین مباحث عصر کنونی است که نیازمند راهکاری آینده نگر است تا بتوان به کمک آنها کاهش آلودگی در شهرها را اجرایی کرد. یکی از راهکارهای مدیریت شهری در این امر, ایجادتراکم شهری مناسب و جلوگیری از رشد ناموزون شهری است. روش تحقیق از نظر هدف نظری _کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی _تحلیلی است. و یافته های تحقیق گویای آن است که رشد ناموزون افقی و عمودیساختمانها در شهر نه تنها مشکلات شهری از نظر عملکرد فضاهای شهری به وجود می آورد بلکه مشکلات زیستی نیز به همراه دارند. همواره نتایج حاصله از دیگر امور شهری نشان داده است با اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری درست از امکانات و نظارت بر اجرای برنامه های شهری، راهکارهای مدیریت شهری پاسخگو بوده است. امید به آن که این امر در کنترل آلاینده ها و کاهش آلودگی شهرها نیز مؤثر باشد.